“Umumta’lim muassasalari bitiruvchilari shahodatnomasini elektron raqamli imzo orqali tasdiqlash tizimi”

                                                             Loyihaning maqsad va vazifalari

 

  •  Dasturiy tizimni ishlab chiqish (Loyihaning 2 - 3 va 4-oylarida).
  • Tizimni sinovdan o‘tkazish (Loyihaning 5 - 6-oylarida).
  •  Loyihani joriy qilish (Loyihaning 7-oyidan boshlab).
  •  Loyiha yil yakuniga qadar sinov tariqasida ishlatiladi.
  • Sinov natijasidan kelib chiqib mukammallashtirish ishlari amalga oshiriladi va to‘liq ishlatish bo‘yicha joriy qilinadi.
  • Xalq ta’limi tizimi muassasalarining o‘quv-tarbiya  jarayonini bosqichma-bosqich xalqaro talablarga tenglashtirish.

Scroll to Top