O‘quvchilarni axborot texnologiyalari sohasida kasbga yo‘naltirishning milliy tizimi (IT NATION)

                                                                         Loyihaning maqsad va vazifalari
      “O‘quvchilarni axborot-texnologiyalar sohasida kasbga yo‘naltirishning milliy tizimi(IT NATION)”ni joriy etishning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

  • Umumiy o‘rta ta’lim  muassasalari o‘quvchilarini xalqaro mehnat bozori talablari asosida axborot-texnologiyalar sohasida kasbga tayyorlash;
  • IT NATION umumiy o‘rta ta’lim  muassasalarida  informatika va axborot-texnologiyalari fanining o‘qitilishini xalqaro talablar darajasida o‘quv–metodik  ta’minlash;
  • o‘quvchilarni axborot-texnologiyalar sohasida kasbga yo‘naltirishning milliy tizimini amaliyotga joriy etish;

Scroll to Top